Home » การฝึกอบรมการบริหารจัดการ

การฝึกอบรมการบริหารจัดการ

ทาเล้นท์ เทคโนโลยีเสนอการฝึกอบรมการบริหารจัดการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นำเสนอทักษะอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะบรรลุความเป็นเลิศในการทำงาน โปรแกรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการของเราครอบคลุม 5 หน่วยหลักของ ‘ทักษะเสริม’ ในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นและมีปฎิสัมพันธ์

5 หน่วยหลัก >>

Talent Factor

พรสวรรค์ – เพื่อบรรลุความเป็นเลิศรายบุคคล

รู้จักจุดแข็งของคุณ จัดการการทำงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถเล่นบทบาทกับจุดแข็งของคุณได้อย่างเป็นปกติและการสร้างการบริหารจัดการเวลาและระบบเพิ่มการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกๆวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงสามหัวข้อของหน่วยหลักของเราที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในที่ทำงาน — ทุกวัน

ทีมงาน — การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีม การเป็นผู้นำและพัฒนาทีมและส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วม คือทักษะศูนย์กลางของหน่วยการฝึกอบรมของเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย

โปรแกรมการจัดการทีม >>

การสื่อสาร – สร้างการเชื่อมโยง

โปรแกรมทักษะการสื่อสารของเรา ช่วยให้เข้าใจรูปแบบการสื่อสาร พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของพวกเขาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในด้านบุคคลและในการเขียน

โปรแกรมการสื่อสาร >>

Character Factor

ผู้นำ — การบรรลุเป้าหมาย

การก้าวกระโดดจากผู้จัดการสู่การเป็นผู้นำเป็นหัวใจของหน่วยการอบรมนี้ นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้นำยังสร้างทักษะในการฝึกและการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมภาวะผู้นำ >>

ลูกค้า — การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี

สามารถออกแบบและนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นภายในบริษัท และพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของการฝึกอบรม

โปรแกรมการจัดการลูกค้า >>

Contact us here for more details > > >