Home » Communication Factor

Communication Factor

สร้างความมั่นใจในการสื่อสารของคุณด้วยปัจจัยทางการสื่อสาร

Communication Skills Thailand

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะเป็นทักษะที่มีค่าสูงสุดในธุรกิจวันนี้

ยังมีผู้จัดการส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้การสื่อสารอย่างมีแบบแผน

ปัจจัยทางการสื่อสารแนะและนำทางให้ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารในขอบเขตที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณ

ด้วยการผสมผสานของสื่อวิดีโอ การนำเสนอและกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นขั้นเป็นนตอนและบรรลุสิ่งต่างๆต่อไปนี้:

สื่อสารข้อความใดๆได้ภายใน 30 วินาทีหรือน้อยกว่า
เพิ่มพูนทักษะการฟัง
เรียนรู้จากผู้อื่นโดยใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้วิธีการทำให้การสื่อสารของตนเองติดใจผู้ฟัง
สยบความกลัวต่อการพูดกับผู้อื่น

***

[maxbutton id=”1″]

***

See also:

When attitude is the issue…

Overcoming the fear of conflict in Asian companies

***