Home » พรสวรรค์

พรสวรรค์

พรสวรรค์ คือ ความสามารถที่จะสร้างความแตกต่าง เลือกโปรแกรมฝึกอบรมที่น่าตื่นเต้นข้างล่างนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างความแตกต่าง – ได้อย่างรวดเร็ว

Talent Factor

Talent Factor

Talent Factor ปัจจัยแห่งพรสวรรค์ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกพรสวรรค์ของตนเอง (ความสามารถพิเศษโดยธรรมชาติ) และของเพื่อนร่วมงาน

» ค้นพบพรสวรรค์ของตนเอง (ความสามารถพิเศษโดยธรรมชาติ) โดยใช้ระบบประเมินของ Highlands Ability Battery

» ทำงานบนจุดแข็งของคุณกับทีมของคุณ

» จัดทำแผนภาพเส้นทางอาชีพของตนเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ

รายละเอียดของโปรแกรม

time management thailand

Productivity Factor

ในส่วนของปัจจัยสร้างประสิทธิผล ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การบริหารเวลาและพลังอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้ระบบที่ทางเราได้ทดลองและทดสอบเป็นที่เรียบร้อย

» บรรลุสมดุลย์ของการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น

» กำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแนวทางที่มีประโยชน์ในแต่ละวัน

» ดำเนินงานและโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของโปรแกรม

Career Development Thailand

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพให้เครื่องมือในการสร้างเส้นทางในอาชีพภายในองค์กรได้อย่างมีความหมาย

» ค้นพบจุดแข็งและบทบาทที่แข็งแกร่งของตัวเอง

» สร้างแผนภาพเส้นทางอาชีพของคุณบนพื้นฐานพรสวรรค์ จุดแข็งและคุณค่าของคุณเอ

» เชื่อมต่อวิสัยทัศน์ของคุณ

รายละเอียดโปรแกรม

personal change thailand

โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงด้วยโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

» ค้นพบ 4 หลักการของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

» บ่งชี้พลังขับเคลื่อนภายในตัวคุณ

» ปลดล็อคพลังแห่งความสนใจและปรารถนาในตัวคุณ

รายละเอียดโปรแกรม

เริ่มต้นจากพรสวรรค์ไปสู่ทีม >>