Home » โปรแกรมความท้าทายของภาวะผู้นำ

โปรแกรมความท้าทายของภาวะผู้นำ

เรียนรู้ลักษณะที่โดดเด่นของผู้นำ ด้วยโปรแกรมภาวะผู้นำอันดับ 1 ของโลก!

ENG

โปรแกรมความท้าทายของภา leadership training Thailandแล้วอะไรล่ะ คือลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ?

นี่คือ “คำถามที่มีค่ะ” ที่เหล่าผู้จัดการทั้งหลายอยากจะได้คำตอบในทุก ๆ วัน

ปัจจุบันในโปรแกรมการฝึกอบรมภาวะผู้นำระดับโลก พวกเราสามารถค้นพบคำตอบได้แล้ว กว่า 30 ปี ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับคำถามนี้ Kouzes และ Posner ได้คิดค้นโปรแกรมขายดีที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเครื่องมือและ กุญแจไขพฤติกรรมที่พวกเขาอยากได้จากผู้นำของพวกเขา

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 55 ประเทศ กว่า 30 ปี โปรแกรมนี้ทำให้เข้าใจภาวะผู้นำและที่สำคัญที่สุด คือเข้าใจความคาดหวังของสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย

leadership training | โปรแกรมความท้าทายของภาโปรแกรมความท้าทายของ ภาวะผู้นำไขความลับของศิลปะ ภาวะผู้นำด้วยวีดีโอตัวอย่าง ขณะที่กิจกรรมที่มีความหมายต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อีกด้วย

โปรแกรม 28 วัน ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแบบฝึกภาวะผู้นำเป็นพฤติกรรมในการทำงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในบทบาทของตนเอง

โปรแกรมความท้าทายของภาวะผู้นำจำเป็นสำหรับ:

» ผู้จัดการที่ต้องการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

» ‘ผู้มีศักยภาพสูง หรือผู้เรียนรู้เร็ว ที่ต้องการเรียนรู้กุญแจมีทักษะผู้นำ

» บริษัทที่ปรารถนาจะพัฒนาแผนภาวะผู้นำ หรือสร้างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำ

เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์และสนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรม:

ค้นพบรูปแบบภาวะผู้นำของตนเอง โดยใช้คลังฝึกหัดภาวะผู้นำ (LPI)
เรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบของวิธีการ ด้วยวีดีโอตัวอย่าง
ค้นพบวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการแบ่งปันวิสัยทัศน์ และได้รับการยอมรับจากทีม
เรียนรู้คุณค่าของแบบท้าทายกระบวนการ และสร้างแรงจูงใจให้กระทำ
จัดการความท้าทายต่อความยุ่งยากด้วยการสร้างพลังใจ

***

The Leadership Challenge is a highly interactive leadership training programme delivered in Thai or English

 

[maxbutton id=”1″]

***

See also:

Encouraging the Heart

The Face of Leadership Today

Does Leadership have a DNA?

Video – The Leadership Challenge

Looking for team commitment? – Look to values

What is your leadership type?

**

***