Home » ลูกค้า

ลูกค้า

ก้าวสู่การผูกใจลูกค้า ของบริษัทด้วยโปรแกรมนวัตกรรมของเรา ดังนี้:

Customer Experience Maximisation

ค้นพบกุญแจ และการเพิ่มมูลค่าสำหรับลูกค้าของคุณในทุก ๆ ส่วน

เรียนรู้แรงขับเคลื่อน ทางอารมณ์ 15 ประการ ที่ทำให้บริษัทของคุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

เชื่อมต่อการบริการของบริษัทคุณและ สื่อสารด้วยวิธีการที่ง่ายดาย

รายละเอียดของโปรแกรม

Frontline Platinum

เรียนรู้กุญแจหลัก ๆ ของการสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น

→ ฝึกฝนลำดับเหตุการณ์การสื่อสารที่สำคัญ 12 ประการ แก่ทุก ๆ ลูกค้า

เรียนรู้ศิลปะแห่งการฟื้นฟูการบริการ

รายละเอียดของโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมการฝึกอบรมด้านบน ติดต่อที่นี่

***