Home » Frontline Platinum

Frontline Platinum

นำส่งการบริการระดับแพลทตินั่ม ด้วยโปรแกรมที่โดดเด่นนี้

Customer Service Training Thailand

ปรับงานบริการเข้าตรงกับความต้องการของลูกค้า โปรแกรมการฝึกอบรมระดับแพลทตินั่มจะฝึกให้ทีมหน้างานของคุณเรียนรู้เทคนิค วัฒนธรรมงานขายที่มีประสิทธิภาพระดับโลก

ด้วยหลักพื้นฐานที่สำคัญของโปรแกรมระดับแพลทตินั่ม (ดูแลลูกค้าอย่างที่ลูกค้าอยากให้เราดูแล) ใช้สื่อวีดีโอ บทบาทสมมุติ และสถานการณ์จำลองเพื่อช่วยให้พนักงานหน้างานของคุณ:

  • เข้าใจและแยกแยะ อารมณ์ของลูกค้า และเรียนรู้ความเชื่อมโยงของค่านิยม 3 ประการ : พูด พัก และ จ่าย
  • โน้มน้าวอารมณ์ของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อ
  • ฝึกฝนทักษะและเทคนิคที่นำไปสู่ บริการระดับแพลทตินั่ม

รวมเอาแนวคิดและแบบฝึกที่หลายผู้นำทางด้านงานบริการระดับโลกใช้ ประกอบด้วย Nordstrom, Wells Fargo, Zara, Disney และ Ritz Carlton โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม และบริษัท:

บอกแนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมหน้างาน เพื่อนำส่งประสบการณ์การบริการที่ดีต่อลูกค้าใน ทุก ๆ ส่วน และหน้าที่รับผิดชอบ
นิยามและแบ่งปันประสบการณ์ที่โดดเด่นในทุก ๆ ส่วน
ฝึกฝนการเผชิญหน้า ต่อการให้บริการลูกค้า บนพื้นฐานของอารมณ์โดยใช้บทบาทสมมุติ และกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ
ผสมผสานเทคนิคการขายง่าย ๆ และความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้ลูกค้าได้ “พูด พัก และจ่าย”

***

[maxbutton id=”1″]

***